Produkter

 • Mk, lasersintrat, fräst eller gjutet
 • E-Max
 • Kronor och Broar i zirkonium, med eller utan ytporslin.
 • Pelare
 • Lång- eller korttidstemporära kronor/broar
 • Helproteser
 • Duplikatproteser
 • Partialproteser
 • Temporära partialproteser
 • K-G partar 
 • Kombinationsprotetik
 • Bettskenor, hårda, mjuka och hårdmjuka
 • Tandskydd för idrott
 • Blekskenor
 • Ortodonti 
 • Snarkskenor
 • George Gauge
 • Implantat-konstruktioner:
 • Helkäkar
 • Delimplantat
 • Individuella distanser i titan, co/cr eller zirkonium.
 • Vi gör KBF-arbeten till alla förekommande plattformar. 


  Zirkoniumkronor och broar fräser vi själva. Mk lasersintras, fräses eller gjuts i Wirobond C, om så önskas gjuter vi även i guld, Sjödings Bio2001-guld. Samtliga är palladiumfria metaller. 

  Till implantat använder vi Ivoclar DCL tänder som förstaval. Protesacrylen heter Prem Eco line.