Frästa bettskenor

Sedan en tid tillbaka fräser vi våra hårda bettskenor efter att ha designat dem i vårt CAD-program.

Resultatet blir en skena som fler och fler tandläkare uppskattar p.g.a. den ringa inslipningen.

Välkommen att prova Du med!